preloader
sympora sympora sympora

SYMPORA

práce z intermediálního sympozia Sympora v Raspenavě
- 2018
materiál: balza, barva, pastel, křída, tužka